Effecten en kosten van het vernieuwde bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in Nederland naar aanleiding van recente ontwikkelingen

Authors:

Naber SK, Matthijsse SM, Jansen EEL, De Kok IM, De Koning HJ, Van Ballegooijen M.

Publication name:

Rijksoverheid

Citation:

Naber SK, Matthijsse SM, Jansen EEL, De Kok IM, De Koning HJ and Van Ballegooijen M. Effecten en kosten van het vernieuwde bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in Nederland naar aanleiding van recente ontwikkelingen. 2016 (Updated: 1 September 2016). Available at: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/09/01/effecten-en-kosten-van-het-vernieuwde-bevolkingsonderzoek-baarmoederhalskanker.

Link to publication ⟶

⟵ Back to Search Results

By continuing to browse or by clicking "Accept All Cookies" you agree to the storing of first and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookie Policy
Accept All Cookies
By continuing to browse or by clicking "Accept All Cookies" you agree to the storing of first and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookie Policy
Accept All Cookies